Begeleiding

Cura Vivendi is gespecialiseerd in het begeleiden  van kinderen, jongeren en volwassenen met AD(H)D en aanverwanten ziektebeelden. Maar ook voor de omgeving rondom ADHD ‘ers, ouders en partners die nu nog te vaak vergeten worden, is er ondersteuning mogelijk. Mijn missie is om mensen een andere, liefdevolle kijk te geven op zichzelf, op de mensen om hen heen en natuurlijk op het hebben van ADHD. Mijn begeleiding is gericht op jouw zorgvraag, en wordt daarmee ook helemaal afgestemd op jou persoonlijke "zijn".

Door middel van begeleiding gaan we samen praktisch aan de slag. Jij bepaalt het doel! Dit kan zijn op het gebied van structuur in het dagelijks leven en ondersteuning op je werk of studie, zoals: time managment, werkorganisatie, aanpassing werkplek, communicatie met collega's, leraren, school, enzovoort. Omdat ik alleen werk kan ik echt maatwerk leveren. Thuisbezoeken, communictaie met school, praktische tips voor thuis, het is allemaal mogelijk.

Begeleiding is dus gericht op je toekomst en het aanpakken van problemen/vraagstukken. Ondanks dat het verleden natuurlijk een belangrijk deel van jou uitmaakt, wordt daar bij de begeleiding niet het accent op gelegd. Er wordt voornamelijk vooruit gekeken! Waar heb je moeite mee, waar loop je tegen aan, waar zou je meer over willlen weten enzovoort.

Omdat ieder mens mooi en uniek is heeft ook iedereen unieke begeleiding nodig. Er zijn dus geen pasklare antwoorden, vaste protocollen, laat staan één werkwijze. Het is maatwerk, waarbij er gekeken wordt naar het geheel, jouw zorgrvraag en waarbij de tijd wordt genomen om tot een optimaal resultaat te komen.